image description

AÝLANÝAN TIGIRÇEKLI ELEK

Aýlanýan tigirçekli elekler 150-200 mikron aralykdaky ähli gaty galyndylaryň lagym suwdan aýrylmagy maksady bilen ulanylýar. 10 m3/sag – 285 m3/sag arasynda üýtgeýän kuwwatlylykda öndürilip bilnerler. Lagym suwyň 150-200 mikron aralykdaky poslamaýan polat elek gözenekler bilen örtülen düzümindäki gaty maddalarynyň we süýümleriniň elegiň ýüzünde galmagy prinsipi boýunça işleýär.Elek we tutuş polat ulgam poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.
loader