image description

MIKRO DISK SÜZGÜÇ

Lagym suw we agyz suwy arassalaýyş desgalarynyň çykyşlarynda suwuň hilini artdyrmak üçin ulanylýan Mikro disk süzgüçler arkaly 10 mikrondan uly bölejikleriň saklanmagy üpjün edilýär.Ulgam tutuşlygyna poslamaýan polatdan bolup bilşi ýaly disk topary ýokary çydamlylygy we garşylygy bolan plastmas materialdan hem öndürilip bilner. Disk segmentleri, mikro gözenekli polýester elekleri arkaly, suwda asylgy ýa-da ýüzýän ýagdaýda bolan gaty bölejikleriň uly göwrümini suwdan aýyrar.
loader