image description

BARLAGHANA BÖLÜMI

Sehiň edara binasynyň içinde agyz suwy we lagym suw arassalaýyş desgalary üçin geçirilmegi zerur bolan barlaghana analizleri üçin himiki barlaghanasy we biýologiki barlaghanasy otaglary bardyr. Bu ýerde degişli analizleriň geçirilmegi we yzarlanmagy bilen baglanşykly okuwlar, barlaghana enjamlary, ulanyş we idegleri hakynda okuwlar berler. Okuwyň soňynda sertifikatlaşdyryş geçiriler.
loader