image description

BAR BOLAN ARASSALAÝYŞ ULGAMLARYNY ULANMA, IDEG, HYZMAT, ABATLAÝYŞ, ÄTIÝAÇLYK ŞAÝY ÜPJÜNÇILIGI

Türkmenistanyň hemme ýerinde işjeňlik görkezýän arassalaýyş desgalarynda bar bolan önümçilikler we degişli ideg hyzmatlary, bozulmalara garşy kesgitleme we abatlaýyş, zerur bolanda enjamyň ätiýaçlyk şaýlarynyň çalşylmagy hyzmatlary, seh içinde ýerine ýetirilip bilner.
loader