image description

YS AÝYRYJY DESGASY

Ys aýyryjy ulgamlary lagym suw arassalaýyş desgalaryndan esasan hem gözenek we gum saklaýjy bölümleri we palçyk dykyzlaşdyrma/ýok etme bölümleri esasy bolmak bilen, ähli senagatdaky önümçilik proseslerinden ýüze çykýan yslaryň azaldylmagy ýa-da dolulygyna giderilmegi maksady bilen gurlan ulgamlardyr.
loader