image description

TOPLUMLAÝYN ARASSALAÝYŞ

Hojalyk lagym suwlaryň biýologiki usul bilen arassalanmagy maksady bilen 50-600 adama görä taslama edilen kompakt arassalaýyş desgasydyr. Kesgitlenen ilat sanyna görä standart ýagdaýa getirilen howalandyrma, çökdürme, palçyk durnuklylaşdyrma howuzy we işlediş kabinasyndan ybaratdyr.
loader