image description

LAGYM SUW/AGYZ SUW TAÝYN SORUJY BEKETLERI

Taýyn sorujy beketleri ähli mätäçlikleriňiz üçin ýörite taslama edilen, ozaldan gurnamaly beketleri üçin zerur bolan her bir enjamy özünde saklaýar. Çökme we süzgüç düýbünde palçyk üýşmegi bolmazlygy, işläp düzülen geometriýa, iň pes düýp meýdany we öz-özüni arassalama häsiýetleri netijesindedir. Sebäbi sorujy beketleriň düýp meýdany standart süzgüçlere görä has kiçidir, ähli çökündileri soruşyň iň güýçli ýeri bolan sorujynyň aşagynda ýygnar. Muňa goşmaça hökmünde sorujy beketleriň geometriýasy we sorujy beketleriň düýbünde laýyk akyşy üpjün edýän çykyş birikdirmeleri ýörite taslama edilendir. Akyş, lagym suwyň içinde üýşen asylgy gaty maddalary ulgamdan uzaga daşamak üçin turbulensiýa döreder.
loader