image description

TELESKOPIKI WENTIL

Teleskopiki wentil suwyň akyşyna gözegçilik edýän enjamlardan biridir.Arassalaýyş desgalarynyň palçyk alyş gurluşlarynda, çüň kanallarda ulanylýarlar.El bilen dolandyrylýan modelleriniň bolşy ýaly, hereketlendirijili (aktiwatorly) dolandyrylýan modelleri hem bardyr.
loader