image description

SÜRGI

Kanallardaky suwyň akyşy sürgiler bilen gözegçilik edilýär. Gurnama ýerine görä kanal we diwar görnüşinde iki tapawutly görnüşde öndürilmektedir.Hereket getirme şekline görä, el bilen tigirli, çarhly gutuly we aktiwatorly görnüşinde öndürilýär.aterial alternatiw görnüşinde AISI304 / 316 hilli poslamaýan materialdan önümçiligi bolşy ýaly, epoksid boýagly uglerod poladyndan hem öndürilip bilner.
loader