image description

DAF (Erän Howa Flotasiýa Ulgamda Dörän Mikro Balonjyklar)

DAF ulgamy, lagym suwyň içindäki senagat/haýwan ýaglaryň we bölejikleriň aýrylmagynda ulanylýar. Ulgamda döredilen mikro balonjyklar bu maddalaryň ýüzlerine ýapyşýar. Bu mikro balonjyklaryň ýüzdürme täsiri bilen, bölejik we howa gabarçaklary topbaklary köpük formasyny alýar we soňra sypyrylyp tämizlenýän ýüze tarap ýüzýärler.Ähli polat material epoksid boýagly uglerod poladyndan öndüriler. Islenilen ýagdaýynda gyzgyn çümdürme sinklenen ýa-da poslamaýan polatdan öndürilip bilner.
loader