image description

BASYŞLY SÜZGÜÇLER (Gum/Aktiw Uglerod Süzgüçler, Ion Çalşyryjylar)

Aktiw uglerod süzgüçler, suwdaky organiki maddany we erkin hlory tutyp, suwy tagam, ys we reňk tarapdan gowulaşdyrýarlar. Bu ulgamda süzgüç materialy hökmünde aktiw uglerod, dolduryjy material hökmünde hem çagyl ulanylýar.Aktiw uglerod süzgüjiň netijeliligini, süzgüç ýatagynda ulanylan aktiw karbonyň häsiýetleri we ýüz tizliginiň dogry saýlanyp alynmagy kesgitleýär. Aktiw karbon süzgüçler işçi talap etmezden doly awtomatiki ýagdaýda işleýär. Her gün 20 minut ters ýuwuş amala aşyrmak bilen aktiw uglerod süzgüç öz -özüni arassalaýar.
loader