image description

LENTALY KONWEÝERLER

Lentaly konweýerler arassalaýyş desgalarynda gözenekleriň galyndylaryny ýa-da suwy çekilen palçyklary ýok edilýän ýerlerine daşamak üçin ulanylýan enjamlardyr.Lentanyň typmagynyň öňüni alýan mehanizm we daşalýan materiallaryň daşama wagtynda daş-töwerege syçramagynyň öňüni alýan böwetler bilen enjamlaşdyrylandyr.Şassi gyzgyn çümdürme sinklenen polatdan öndürilip bilnişi ýaly, talap bolan halatynda AISI304/316 hilli poslamaýan polatdan hem öndürilip bilner.
loader