image description

AWTOMATIKI POLIELEKTROLIT TAÝÝARLAÝYŞ DESGASY

Awtomatiki poli taýýarlaýyş desgalary, arassalaýyş desgalaryň palçygyň suwyny çekme bölümlerinde ulanylýan polielektrolitiň awtomatiki görnüşde taýýarlanmagy üçin ulanylýan enjamdyr.Talap edilýän konsentrasiýada polielektrolit goşulmagy, ulgama birikdirilen dolandyryş panelindäki potansiometr bilen sazlanyp, poli dozalama spirali bilen ýerine ýetirilýär. Guýuş guýgujy gyzdyryjylar bilen enjamlaşdyrylanlygy üçin, çyga garşy duýgur bolan poliniň topbak tutmagynyň öňi alynýar.Ulgam AISI 304 ýa-da AISI316 hilli poslamaýan polatdan öndürilýär.
loader