image description

DURNUKLY KÖPRÜLI SYPYRYJY

Durnukly köprüli sypyryjy diametri 10 metre çenli bolan tegelek we düýbi egimli çökdürme howuzlary üçin öndüriler. Howzyň üstündäki demirbeton ýa-da polatdan ýasalan durnukly köprä gurnalyp işledilýär. Çöken düýp palçygy, perler ýardamy bilen merkeze tarap ugrukdyrylyp palçyk konusyna geçirilýär.Ähli materiallar AISI 304 ýa-da AISI316 hilli poslamaýan polatdan öndürilip bilşi ýaly, talap bolanda epoksid goragly uglerod polatyndan hem ýasalyp bilner.
loader