image description

AÝLANÝAN KÖPRÜLI SYPYRYJY

Aýlanýan köprüli sypyryjy diametri 6-48 metre çenli bolan tegelek çökdürme howuzlary üçin öndürilýär. Göteriji merkez ýatak, köpri, sypyryjy gollary, sypyryjy perler we herekete getiriji topardan ybarat.Ähli materiallar epoksid goragly uglerod poladyndan öndüriler. Islenen ýagdaýynda suwyň içende galýan bölümler poslamaýan polatdan ýasalyp bilner. Pyýada ýodasy gözenegi gyzgyn çümdürme sinklenen polatdan standart görnüşde öndürilmektedir.
loader