image description

HAÝAL GARYŞDYRYJYLAR

Agyz suw we lagym suw arassalaýyş desgalarynda haýal garyşdyrma zerur bolan himiki proseslerde ulanylýan haýal garyşdyryjylar, doly garyşdyrma üpjün edilmegi üçin howzyň geometriki şekline, üýşmek ýada çökündiniň gurluşyna baglylykda taslama edilýär.Ähli materiallar standart epoksid boýagly uglerod poladyndan öndürilip bilnişi ýaly talap bolanda tutuşlygyna poslamaýan materialdan hem öndürilip bilner.
loader