image description

ÝOKARY TIZLIKLI GARYŞDYRYJY

1000 litr göwrüme çenli himiki madda taýýarlama we beýleki prosesleriň iş rezerwuarlarynda ulanmak üçindir. Ýokary tizlikli garyşdyryjylar, himiki madda taýýarlama we arassalama işlerinde köp senagat pudaklarynda ulanylýar.Ok we wentilýator tutuşlygyna poslamaýan polatdan öndürilip bilşi ýaly antikorroziw materialdan hem öndürilip bilner.
loader