image description

ÇALT GARYŞDYRYJY

Suw we lagym suw arassalaýyş desgalarynda çalt garyşdyrma zerur bolan himiki proseslerde ulanylýan çalt garyşdyryjylar, doly garyşma üpjün edilmegi üçin howzyň geometriýa şekline, suwuklygyň akyjylygyna, himikatyň ereýijiligine baglylykda taslama edilýär.Ähli materiallar poslamaýan polatdan öndürilip bilnişi ýaly, talap bolanda tapawutly material we örtgide önümçilik amala aşyrylyp bilner.
loader