image description

SPIRALLI KONWEÝER

Spiralli konweýerler arassalaýyş desgalarynda gözenekleriň galyndylaryny ýa-da suwy çekilen palçyklary ýok edilýän ýerlerine daşamak üçin ulanylýan enjamlardyr.Islenilýän kuwwatlylyk we uzynlykda öndürilip bilinýän spiral konweýerleriň, polat bölekleri tutuşlygyna AISI304/316 hilli poslamaýan polatdan bolup bilşi ýaly, spiral bölegi talap bolan halatynda epoksid goragly St52.3 hardoks polatdan hem bolup biler.
loader