image description

LINIÝALY MEHANIKI GÖZENEK

Gözenek çybyklaryny gorizontal ugurda liniýaly hereket bilen daşardan darap arassalaýan enjamdyr.Dyrmyk bilen gözenegiň aşaky nokadynda başlaýan sypyrma işi, dyrmygyň ýokarsynda ýygnanan lagymlaryň ýygnaýyş kabinasyna geçirilmegi bilen tamamlanýar Daraýyş yzygiderli bolup, awtomatiki gözenek togtanda dyrmyklary suwuň akyşyna päsgelçilik döretmeýär.Ähli materiýallar poslamaýan polatdan ýasalýar. Talap edilmegi halatynda göteriji şassi epoksid çalynan uglerod poladyndan ýasalyp bilner.
loader