SALGYLARYMYZ

GÜNLÜK IŞ TERTIBI

  • BIZ AÇYK 24 / 7
  • DUŞENBE – ANNA: 9:00-18:00
  • ŞENBE: 9:00-14:00
  • ÝEKŞENBE: DYNÇ GÜNI

Biz bilen habarlaş

Egerde soraglaryňyz bar bolsa arkaýyn sorap bilersiňiz.

VICIN

Parahat 3/1, 1953 (Yaşlar) köçesi, 122-nji jaý
Türkmenistan/Aşgabat şäheri
loader