Gysgaça "NURTEH"

Agyz suwlaryny we lagym suwlaryny arassalaýjy desgalarynyň nasos we käbir elektronik enjamlardan gaýry gerek bolan enjamlaryny öndürýän kärhana.Öndürýän enjamlarymyz barada sahypamyzyň "EDÝÄN IŞLERIMIZ" atly bölüminden yzarlap bilersiňiz

image description
loader